1 av 5 tar gjerne initiativ til en kjapp én selv om bestemor sover i naborommet

1 av 5 tar gjerne initiativ til en kjapp én selv om bestemor sover i naborommet